A.C. (Alex) Rosemeier

Alexander Coenraad Rosemeier is geboren te Surakarta op 18 juli 1888 en is overleden te Leiden op 15 augustus 1992. Zijn roepnaam was Alex Rosemeier. Hij was aquarellist, etser, schilder en tekenaar.

Achtergrond Alex Rosemeier

Het artistieke talent zal Alex Rosemeier waarschijnlijk van moeders kant hebben meegekregen. Haar grootvader was namelijk portretschilder Herman Thepass (1785-1847). Rosemeier verhuisde met zijn vader in 1900 van Nederlands-Indië naar Nederland. Zijn moeder was al in 1892 overleden.

Vader Rosemeier remde waar mogelijk de artistieke ambities van zijn zoon af. Om Alex te overtuigen van het onzekere bestaan als kunstenaar, vroeg hij advies aan kunstschilder Johan Hendrik Weissenbruch (1824-1903). Johan Weissenbruch liet zich echter lovend uit over Alex.

Na de dood van zijn vader werd Rosemeier in 1908 beroepsmilitair. Hij was gelegerd in de Morschpoortkazerne in Leiden. In 1914 trouwde Alex Rosemeier met Grietje Mast (1893-1969).

Tijdens zijn militaire dienst kreeg hij les van de Belgische kunstschilder Alphonsus Charlotte Leonardus Baeyens (1887-1954). Alfons Baeyens vluchtte tijdens WOI (1914-1918) naar Nederland en was werkzaam in Leiden.

In 1923 liep zijn contract bij het leger af en werd hij zelfstandig kunstenaar. Hij onderhield zichzelf en zijn gezin door naast het kunstenaarschap verschillende baantjes te hebben. Vanaf de jaren dertig brachten zijn kunstwerken genoeg op, zodat hij er volledig van kon leven.

Hij kreeg daarbij adviezen Frederik Johannes Jansen (1856-1928), Willem Johannes Weissenbruch (1864-1941) en Floris Hendrik Verster van Wulvenhorst (1861-1927).

Alex Rosemeier woonde en werkte in Apeldoorn, vanaf 1923 in Leiden, Noorden, Liemeer en vervolgens in Leiden 1969 – 1992. In 1952 maakte hij een studiereis naar Frankrijk.

Leidse School

De Leidse school was een groep kunstschilders die in de eerste helft van de twintigste eeuw actief was. Zij schilderde in en rond de Nederlandse stad Leiden. De groep wordt ook wel aangeduid als de Leidse impressionisten, een stroming gelieerd aan de Haagse School. Alex Rosemeier wordt samen met andere schilders gerekend tot de kern van Leidse School. Het gaat daarbij om Willem Johannes Pasman, Arend Jan van Driesten, Willem van der Nat en Chris van der Windt.

Andere schilders die tot deze school gerekend worden, zijn Lucas Verkoren, Floris Verster, J.C. Roelandse en Laurent van der Windt.

Alex Rosemeier werkte in de dorpen Nieuwkoop en Noorden ook samen met W.J. Weissenbruch(1824-1903) en J.H. Wijsmuller (1855-1925). Ook met J.A. van Driesten en met Chris van der Windt werkte hij samen in de omgeving van Leiden.

Het oeuvre van Rosemeier

Alex Rosemeier schilderde vooral Hollandse landschappen. Daarnaast schilderde hij bloemstilleven, dorpsgezichten, figuurvoorstellingen, stadsgezichten, stilleven, portretten en strandgezichten. Alex Rosemeier vond daarbij inspiratie in de stad, in het Leidse buitengebied en in Katwijk. Hij was een meester in het aanbrengen van een prachtige lichtval in zijn schilderijen.

Voor zijn werk won Alex Rosemeier in zowel 1927 en 1928 een Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst. Hij was langdurig lid van de Nederlandse Kunstkring te Den Haag en van de Kunst om de Kunst te Leiden. Daarnaast een korte periode van de Vereeniging Sint Lucas te Amsterdam en van de Culturele Raad Zuid-Holland te Den Haag. Alex Rosemeier gaf zelf les aan Leo van den Ende (1939) en Kees Mulder (1913-2000).