P.A.H. (Peter) Brouwer

Kunstschilder Peter Brouwer is geboren op 1 augustus 1935 te Utrecht. Hij is overleden op 4 september 2010 te Sneek. Zijn volledige naam is Petrus Antonius Hermanus Brouwer.

Achtergrond Peter Brouwer

Peter Brouwer heeft als enig kind in de oorlog veel meegemaakt. Zijn vader werd tewerkgesteld in Duitsland en zijn moeder was ziek. In die tijd werd Peter uit huis geplaatst en kwam uiteindelijk bij zijn oom Piet in Amsterdam terecht. Daar leerde Piet hem de basisprincipes van het schilderen. Piet was namelijk leraar op de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Vanaf zijn veertiende jaar werkte Peter Brouwer bij een kunsthandel in Utrecht. Daar ontmoette hij kunstschilder John Bévort (1917-1996). Vervolgens leerde John hem het schildersvak. Bovendien ging Peter een opleiding volgen bij kunstschilder Cor van Diggelen (1921-1989). Daarna ging hij ’s avonds naar de Academie ‘Artibus’ in Utrecht, waar hij les kreeg van Henk Bellaard (1896–1975).

Nadat hij naar Amsterdam terugkeerde kreeg hij een vooropleiding van zijn oom, om naar de Rijksacademie te kunnen gaan. Zijn militaire dienstplicht verhinderde deze vervolgstap.

Verhuizen naar Schoorl

Na zijn dienstplicht woonde Peter Brouwer in Utrecht in huis bij het gezin van John Bévort. Vervolgens kochten zij samen in 1960 grond in Schoorl, om daarop een woonhuis en atelier te bouwen.

Nieuwe schildertechniek

Vanuit Schoorl verhuisde kunstschilder Peter Brouwer naar een flat in Bergen. Hier begon Peter te experimenteren met het branden van de verf. Hierdoor lijken zijn impressionistische schilderijen meer diepte te hebben. Daarnaast lijken de schilderijen geëmailleerd te zijn, door de ineenlopende kleuren. Een resultaat dat niet alleen met schilderen kan worden bereikt.

Een nieuwe start in Sneek

Toen John Bévort in 1996 overleed, kon hij dit verlies moeilijk verwerken. Daarom besloot Peter Brouwer om samen met zijn vrouw Tineke in 1997 te verhuizen naar Sneek. In 2010 is hij daar als meester van het paletmes overleden.

Peter heeft onder andere de volgende onderwerpen geschilderd: bloemstillevens, kerkinterieurs, stadsgezichten, havengezichten, duinlandschappen, zeegezichten, boslandschappen en plasgezichten.

Peter Brouwer was lid van ‘the International Organization of Free Art’ (IOAF).