H.G. (Herman) Wolbers

Kunstschilder Hermanus Gerhardus Wolbers is geboren te Heemstede (Noord-Holland) op 27 mei 1856. Herman is overleden te Den Haag op 29 december 1926. Hij was een aquarellist, schilder, tekenaar en etser.

Achtergrond Herman Wolbers

Herman Wolbers komt uit een geslacht van beeldende kunstenaars en architecten en beeldhouwers en is vernoemd naar zijn grootvader. Hij is tevens een familielid van Julien Wolbers (1819-1889). Julien was de grondlegger van het christelijk werkliedenverbond ‘Patrimonium’ en bestreed de slavernij in Suriname.

In de traditie van zijn groot- en overgrootvader zou Herman huis- en decoratieschilder worden. Toch ging hij zich geheel wijden aan de schilderkunst. Herman kreeg les van kunstschilders Willem Vester (1824-1895) en van Anthonie Jacobus van Wijngaerdt (1808-1887). Daarnaast heeft Herman op jonge leeftijd mogelijk ook raadgevingen gehad van de Haagse kunstschilder Salomon Leonardus Verveer (1813-1876).

Herman Wolbers was werkzaam in Heemstede, Haarlem tot 1888 en daarna in Den Haag. Hij schilderde voornamelijk weidelandschappen, duinlandschappen tussen Heemstede en Haarlem aan het Spaarne. Daarnaast schilderde hij boerderijstillevens en diervoorstellingen. Zijn werk is in een impressionistische trant geschilderd. Met name zijn koeien in een verscheidenheid aan bonte kleuren en gevlekte patronen zijn gewild. Momenteel wordt Herman gerekend tot een van de grote Nederlandse veeschilders van de Haagse School. Hij signeerde zijn schilderijen met H.G. Wolbers.

In de jaren 1878 tot en met 1880 ontving hij een Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst. Het is een aanmoedigingsprijs die door koning Willem III in 1871 werd ingesteld. Deze prijs wordt tot de dag vandaag nog steeds toegewezen.

Herman Wolbers was lid van Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam) en Pulchri Studio (Den Haag). Tijdens zijn leven hebben tentoonstellingen van zijn werk plaatsgehad in Rotterdam (van 1878 tot 1905), Amsterdam, Arnhem en Den Haag. Zijn werk hangt in diverse musea, onder andere in het Rijksmuseum te Amsterdam en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. Daarnaast bezit de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek werk van Herman.