J. (Johannes) Hilverdink

Johannes Hilverdink is geboren te Groningen op 18 januari 1813 en is overleden te Amsterdam op 1 oktober 1902. Hij was aquarellist, lithograaf, schilder, tekenaar, pastellist en graficus.

Achtergrond Johannes Hilverdink

Johannes Hilverdink werd in Groningen geboren als zoon van de toneelspelers Jacobus Hilverdink (1783-1828) en Anna Maria Corver. Zijn moeder was een kleindochter van de indertijd beroemde acteur Marten Corver (1727-1794). Zijn tante Geertruida Jacoba Hilverdink was eveneens een bekend toneelspeelster. Het gezin verhuisde naar Amsterdam, toen Johannes nog jong was.

In Amsterdam gaat Johannes Hilverdink naar de Tekenacademie. Hij krijgt daar les van Jan Willem Pieneman (1779-1853) en Jean Augustin Daiwaille (1786-1850). Zowel Pieneman als Daiwaille waren daar in opvolgende periode directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Daarnaast was Daiwaille ook de schoonvader van schilder Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862), die in 1825-1826 op de Tekenacademie heeft gezeten.

Johannes Hilverdink woonde en werkte in Amsterdam en was getrouwd met Martha Catharina Peduzzi. Hun twee zoons Johannes Jacobus Antonius (1837-1884) en Eduard Alexander (1846-1891) waren ook kunstschilders. Hij gaf les aan zijn twee zoons, maar ook aan zijn neef Jacobus Johannes Josephus (1840-1879). Deze neef was een zoon van zijn oudere broer Jacobus Wilhelmus Adrianus Hilverdink (1809-1864). Zijn broer was eveneens schilder.

Romantische School

Johannes Hilverdink schilderde vanaf circa 1828 in de stijl van de Romantische School. Zijn genre was landschappen en zeegezichten. Naast kustgezichten, berglandschappen en marines, schilderde hij ook kerkinterieurs en stadsgezichten. Hij maakte buitenlandse reizen naar België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Groenland.

Vanaf 1846 was Johannes Hilverdink lid van de “Arti et Amicitiae” te Amsterdam. In 1852 werd hij lid van de Koninklijke Akademie en van het Kunstbevorderend Genootschap Vooruitgang door Wetenschap te Amsterdam. Johannes was Ridder in de Orde van de Eikenkroon en is een orde van het groothertogdom Luxemburg. De groothertog van Luxemburg is de grootmeester van deze orde.

Het Rijksmuseum Amsterdam, het Scheepvaartmuseum en het Stedelijk Museum te Amsterdam bezitten werk van Johannes Hilverdink. Ook in het Museum Boymans van Beuningen Rotterdam en het Teylers Museum Haarlem hangt werk van hem.